Angrerett på forbrukslån som ikke har sikkerhet

Det er ofte man angrer på valg man har gjort, eller ender opp med å kjøpe varer og tjenester som ikke holder mål. Når ubeleilighet inntreffer, er det derfor godt å kunne støtte seg til Forbrukertilsynet for assistanse. Derimot kan man ta saken i egne hender når det kommer til forbrukslån man angrer på å ha søkt om.

Her finnes det nemlig angrerett. Når man har fått innvilget et lån man av en eller annen grunn ender opp med å angre på, kan man angre på det innen 14 dager. Det er heller ikke nødvendig å oppgi noen spesiell grunn til hvorfor man ikke lenger ønsker å benytte seg av lånet.

Rett ved lov

Det kan være mange grunner til at man angrer på å ha sagt ja til et forbrukslån. Kanskje opphører behovet for å låne penger, eller kanskje finner man ut at ordningen ikke er gunstig for ens økonomiske situasjon likevel. Angreretten er nedfelt i angrerettloven, hvilket betyr at det er påbudt for banker og utlånere å gi denne to ukers fristen.

Derimot gjelder ikke angreretten dersom kreditten er sikret ved pant i fast eiendom. Dette gjelder også rettighet tilknyttet fast eiendom. Med andre ord kan man ikke angre på lån med sikkerhet. Forbrukslån er lån uten sikkerhet, og har dermed den fordelen at angrefristen gjelder. Det er altså ikke alle typer lån som er denne fordelen forunt.

Når lånet skal angres

Når man mottar en låneavtale får man gjerne også et angrerettskjema, som man fyller ut og sender inn til finansieringsselskapet man har lånt oss. I disse dager kan dette som regel gjøres på e-post, og så lenge tidsfristen holdes skal alt være på plass. Har man allerede fått lånet på konto og brukt av pengene, må det brukte tilbakebetales.

Lånet skal stå i null før det kan angres. I tillegg må det betales renter for hver dag lånet har blitt brukt. Banken kan nemlig kreve et såkalt netto-oppgjør av forbrukslånet. Det vil si at de beregner renter på lånet fra og med dagen pengene ble utbetalt til låntakers konto. Særlig ved lån av store summer er dette aktuelt.

Vær forberedt på tvister

Under korrespondanse med utlåner er det viktig å ta vare på all kommunikasjon man har hatt med dem. På den måten er man forberedt dersom det skulle oppstå en situasjon, for eksempel en tvist i etterkant av ens forhandlinger med banken. Da er det viktig at man kan dokumentere skriftlig kommunikasjonen man har hatt med utlåner.

Har lånet etableringsgebyr, blir dette gebyret slettet. Beløpet man mottok før man benyttet seg av angreretten, må betales tilbake innen 30 dager etter forbruker meldte inn at vedkommende angret på å ha samtykket til lånet. Vanligvis går det hele uproblematisk og smertefritt, men det lønner seg å vite nøyaktig hvilke vilkår som gjelder både for en selv og utlåner.

Angrerettloven

Angrerettloven skal regulere folks rettigheter når avtaler har blitt inngått salg utenfor fast salgssted eller fjernsalg. Slik sikres forbrukeres rettigheter overfor profesjonell motpart. Angrerettloven gjør det mindre farlig å takke ja til et forbrukslån, og hindrer forbrukere å gå på potensielt store smeller. Det er ikke alltid man innser at lån var ugunstig før man har inngått det.
Klarer man å veie for og mot alle argumenter før man søker om forbrukslån, er det åpenbart mindre sannsynlig at man i det hele tatt trenger bruke angreretten. Å fatte beslutninger på impuls er et sjansespill, særlig når det er store summer involvert. Angreretten bør være en siste utvei, selv om den er trygg å bruke.

Oppsummert

  • Angrerett på 14 dager
  • Tilbakebetaling innen 30 dager
  • Renter for hver dag lånet har blitt brukt

Takket være angrerettloven er det fullt mulig å få annullert et forbrukslån – såfremt det gjøres innen 14 dager. Man får så 30 dager til å tilbakebetale det man eventuelt allerede har brukt, og renter må påregnes. Utlåner kan ikke kreve forklaring på hvorfor forbruker ønsker å snu i døren, men det er viktig å ta vare på all kommunikasjon.