Hva refinansiering egentlig er: Enkelt forklart

Refinansiering er en ordning hvor man kan samle opp flere mindre lån og nedbetalinger på ett og samme sted. Det er fritt fram å søke for alle som har behov for det, men det er visse krav man må oppfylle. For å få søknaden innvilget må man være over 23 år, i tillegg til at det ikke er mulig å få dette lånet om man allerede har aktive inkassosaker å betale. Les mer om refinansiering på refinansiere.net!

I tillegg må man selvfølgelig ha en fast, registrert inntekt for at bankene skal kunne stole på at søkeren får betalt ned lånet. Skulle det være sånn at søkeren ikke oppfyller alle kravene er det alltids mulig å søke på nytt ved en senere anledning når situasjonen har endret seg. I tillegg er det mulig å søke om refinansiering sammen med en medlåntaker, noe som gir mer sikkerhet for både banken og kunden.

Hvordan månedskostnadene påvirkes

Mye av poenget med refinansiering er at søkeren skal få en mer stabil og forutsigbar økonomi i hverdagen. Dette innebærer også at de månedlige utgiftene som regel vil bli en del lavere enn de ellers ville blitt. Bankene konkurrerer tross alt med hverandre om kunder i alt de gjør, og det betyr også at de fleste ønsker å gi potensielle låntakere de beste vilkårene de har mulighet til å gi. Her lønner det seg å sammenligne tilbudene.

Ved å kun forholde seg til én faktura fra ett sted hver måned blir alt både enklere og mer rimelig. Har man fem ulike selskaper eller banker å betale ned lån til parallelt kjenner som regel ingen av disse til hverandre eller hele låntakers situasjon. Da hjelper det lite å forklare de to siste at man bare hadde mulighet til å betale de tre første av dem, for gebyrene og rentene løper uansett.

Hva grensene er

Det er satte grenser for både hvor mye man kan søke om, og hvor lang tid man kan få på å betale ned lånet. Den høyeste summen uten sikkerhet er 500 000 kroner, men det er selvfølgelig mulig å søke om lavere summer hvis den samlede gjelden er lavere. 15 år er også satt som den lengste perioden dette lånet kan betales ned på, men disse vilkårene kan variere avhengig av banken og av søkerens situasjon.

I tillegg til dette, er det bestemt ved lov at lånet man tar ved refinansiering, ikke skal være høyere enn den totale summen av gjeld man hadde opprinnelig. Rentene skal heller ikke overstige denne totale summen. Derfor er man sikret at dette går både ryddig og riktig for seg, og at man ikke blir lurt inn i en mer ugunstig situasjon enn den man allerede var i da man søkte om refinansieringen.

Krav rundt sikkerhet

Det er selvfølgelig lettere å få innvilget høyere summer til refinansiering om man stiller med sikkerhet enn om man ikke gjør det. Men det er absolutt ikke et krav, og så lenge det er snakk om relativt små lån man ønsker å få samlet kan det være en god idé å søke uten sikkerhet. Dessuten er det ikke alle som eier et hus, en bil eller noe annet av høy nok verdi til at dette blir aktuelt.

Er derimot de samlede lånene høyere enn dette og søkeren har mulighet til å stille med sikkerhet er derimot dette en bedre løsning i lengden. Om man stiller med sikkerhet i for eksempel bolig er det nemlig mulig å låne flere millioner for å få samlet all gjelden på ett sted. I situasjoner som dette kan det også være ekstra aktuelt med refinansiering, siden man ellers kan bli overveldet av renter og fakturaer med en gjeld på dette nivået.

Hva bankene ser på

Det er flere ting som spiller inn i om man får innvilget refinansiering eller ikke, og også hvor mye bankene er villige til å betale ut. Alle seriøse banker er nøye med denne prosessen, og det er det gode grunner til. Ikke bare sørger dette for at bankene er sikre på å få tilbakebetalt midlene de stiller med. Det betyr også at søkeren skal komme bedre ut av situasjonen økonomisk enn de opprinnelig var.

Inntekten man har når man søker spiller selvfølgelig en stor rolle. Hvilke andre utgifter og lån man eventuelt måtte ha i tillegg til de man ønsker å refinansiere har også en del å si. Dessuten er sjansen lavere for å få innvilget søknaden om man har en dårlig kreditthistorie, spesielt om de negative anmerkningene er fra senere tid. Allikevel skader det ikke å søke, det verste som kan skje er at man får et nei.

Fordelene med refinansiering

  • Lavere månedlige utgifter
  • Mer ryddig økonomi
  • Mer frihet og fleksibilitet

Dette er kanskje ikke en løsning som passer alle, men om de faste innbetalingene begynner å skli ut eller ta overhånd i hverdagen kan det være verdt det å gi det et forsøk. Det kan være smart å lese seg opp på hvilke vilkår de ulike bankene kan tilby, i tillegg til å skaffe seg en oversikt over hva man faktisk har behov for. Det er aldri en dum ting å være bevisst på egen økonomi og fremtid.

Mer info: https://www.svea.com/no/nb/privat/refinansiering/uten-sikkerhet/